כמה יעלה לנו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך

ישנם מצבים, שבהם אדם אינו יכול לקבל החלטות מסוימות עבור עצמו. במקרים כאלה, ניתן להעביר את סמכות קבלת ההחלטות לגביו אל מיופה כח. זה יכול להיות מיופה כח שאותו אדם מינה או שבית המשפט מינה. יש הבדלים משמעותיים בין סוגי ייפוי כח שונים, כאשר אחד המיוחדים והמשמעותיים ביותר הוא ייפוי כח מתמשך. ייפוי כוח מסוג זה, נועד למצבים קיצוניים יחסית, שבהם חוסר היכולת לתפקד מתקדם מאוד. זה יכול להיות למשל במקרה של אשפוז עם הרדמה או במצב מתקדם של דמנציה. בין ההתלבטויות הרבות סביב נושא ייפוי הכח, ישנו גם היבט ההשלכות הכספיות ומבחינה זו ניתן לשאול – האם הגדרת ייפוי כח מתמשך היא התהליך היקר ביותר?

איך עושים זאת

אם מתקבלת החלטה על ייפוי כוח מתמשך, חייבים לשכור לשם כך את שירותיו של עורך דין. עליו להיות ללא אינטרס אישי בייפוי הכח ועוד נקודה חשובה מאוד, היא שעליו להיות מוסמך ספציפית לסייע בנושא ייפוי כח מתמשך. באתר לשכת עורכי הדין בישראל, ניתן למצוא "רשימת עורכי הדין שהוסמכו לחתום על ייפוי כוח מתמשך ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962". בשונה מכך, ייפוי כח לטיפול רפואי לא מחייב עורך דין, אלא ניתן לביצוע גם בפני עובד סוציאלי, אח מוסמך, רופא או פסיכולוג.

מצא את ההבדלים

ישנם סוגים פשוטים מאוד של ייפוי כח, שאינם דורשים הליכים מסורבלים וגם לא הוצאות כספיות מיוחדות. לדוגמא: ניתן ליפות כח בקלות לאדם אחר, לקבל דואר רשום עבורך בבתי הדואר. כשזה מגיע לנושא ייפוי הכח לעניינים קריטיים יותר ובעיקר רפואיים, העניינים הופכים מורכבים הרבה יותר. למשל, נקודה מבלבלת מעט, שחשוב להבהיר ולשים אליה לב: אם נדרש ייפוי כח לצרכי החלטות רפואיות בלבד, יש לעשות "ייפוי כוח לטיפול רפואי" ולא "ייפוי כח מתמשך". ייפוי כח מתמשך, רלבנטי להחלטות בנושא רכוש או בשילוב של החלטות בנושא רכוש והחלטות בנושא רפואה.

ההיבט הכספי

התייעצויות בתשלום עם עורכי דין יכולות לעתים להיחסך או להצטמצם, בכך שמבררים מידע בסיסי מראש. כך גם לגבי נושא ייפוי הכח. אם כבר דרוש ייפוי כח מתמשך, יהיה צורך לשלם כאמור לעורך דין שמתמחה בכך. כאן העניינים מסתבכים יותר מבחינה כספית, מאחר שמדובר בהכנת מסמך תפור באופן ייחודי עבור אותו אדם, עם נסיבות חייו המיוחדות. לכן, היקף העבודה שתידרש ומורכבותה, משתנים מאוד. לשכת עורכי הדין פרסמה במאי 2019 "הצעה לעדכון תעריף שכר טרחה מינימלי מומלץ בגין הכנת ייפוי כוח מתמשך" ובה כתוב כי "עמדת ועדת שכ"ט ופורום משפחה הנה כי שכ"ט בסך 5,000 ₪ לעריכה והחתמה על ייפוי כח מתמשך ליחיד ו-7,500 ₪ לזוג מהווים שכר טרחה מינימלי מומלץ" (מס' החלטה: שכ"ט/ 96/17)

לסיכום

חשוב להבין מראש, האם ייפוי כח מתמשך הוא סוג ייפוי הכח שדרוש. גם במידה וכן, הוצאתו לא חייבת להיות עניין יקר במיוחד, ביחס לחשיבותו הגדולה של מינוי זה.

נגישות